กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ปล่อยรถวันสงกรานต์1.jpg

การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และรักษาวินัยจราจร รวมทั้งการเข้มงวดการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย (อ่านต่อ)