กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

mou1.jpgเซ็นสัญญาmou.jpg

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตเพื่อแสดงความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิตระหว่างกรมสรรพสามิต และสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าปลีก (อ่านต่อ)