กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2552

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย อากาศพิษ ตัวการหลักของภาวะโลกร้อน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 76

ด้วยกรมธนารักษ์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 76 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 ในโอกาสนี้จึงได้จัดให้มีกิจกรรม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

กอช. : เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552

การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 (FPO Symposium 2009) วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก อนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สภากาชาดไทยเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2552

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2552ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์พร้อมจ่ายเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์