กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 41 ศูนย์ แบ่งเป็น ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 36 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาเมืองนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหง โก-ลก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565