กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการตามมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565