กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการคาดการณ์รายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565