กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมแถลงข่าวมาตรการภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมการแถลงข่าวตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565