ข่าวผู้บริหาร

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยมี นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565