กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบฯ

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักรและที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ในการนี้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมเป็นผู้บรรยายถึงภาพรวมการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565