กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์ จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565