กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และ ศาลท้าวชัยศิริเทพ พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม ผู้เชี่ยวชาญฯ ในสังกัดส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565