กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดประชุมระดับอาเซียนเพื่อยกระดับการบริหารภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดี/รองอธิบดีจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด SICPA SA, UN ESCAP เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ Royal Cliff จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565