กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามข้อตกลงกับนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV รายแรก ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ผลิตรถจักรยานยนต์ BEV ในประเทศและขอรับสิทธิจำนวน 8 รุ่น ได้แก่ HANNAH , SOFIA , LUCIANO, SUSU, SUPERACE, DOUBLEACE, G-FIVE, และ TAITAN ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะผลิตรถจักรยานยนต์ BEV ในปี 2565 จำนวน 32,000 คัน ปี 2566 จำนวน 38,400 คัน ปี 2567 จำนวน 46,400 คัน และปี 2568 จำนวน 56,000 คัน ตามลำดับ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่จากบริษัท เดโก กรีน เอนเนอร์จี จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565