กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกันนี้ บุคลากรกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสนี้ด้วย ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565