กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต และผู้แทนสมาคมผู้ค้าน้ำมันประมงในเขตต่อเนื่องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565