กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม

การประชุม Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand โดยมีข้าราชการกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Control Policy and Strategy Thailand, 2019 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563