กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต”

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” และ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563