กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับมอบแอลกอออล์

กรมสรรพสามิตรับมอบแอลกอออล์

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 4,000 ลิตร จาก บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด และบริษัท กู๊ดวิลล์วอช แอนด์ บลีช จำกัด สำหรับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563