กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จำนวน 2,000 ลิตร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563