กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีบวงสรวงพระพรหม

พิธีบวงสรวงพระพรหม และอัญเชิญพระชัยมงคล ขึ้นประดิษฐานบนศาลพระภูมิเจ้าที่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม และอัญเชิญพระชัยมงคล ขึ้นประดิษฐานบนศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม อ่านโองการนำประกอบพิธีฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563