กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563