กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดตั้งศูนย์ Community Isolation

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์Community Isolation กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัดตั้งศูนย์ Community Isolation กรมสรรพสามิต ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชนบริเวณโดยรอบ กรมสรรพสามิต ที่มีอาการไม่หนัก (ในกลุ่มสีเขียว) หรือหากมีอาการรุนแรงขึ้นจะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป โดยเปิดรับผู้ป่วยที่เข้าระบบตามขั้นตอนศูนย์ Admission ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและส่งตัวมาจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถรับผู้ป่วยที่ walk in มาเองได้ เนื่องจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะเป็นผู้ประเมินอาการและยืนยันรับตัวพร้อมทั้งส่งตัวเข้ามาอยู่ในศูนย์ Community Isolation กรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด จำนวน 30 เตียง

กรมสรรพสามิตขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชนได้แยก กักตัวและลดปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครอบครัวและชุมชน รวมถึง ให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการดูแลเบื้องต้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที