กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) ครั้งที่ 5

นายณัฐกร อุเทนสุด ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และภาคที่ 6 เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563