กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เเละผู้ประกอบการรถยนต์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564