กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562