กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563