กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำฯ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำฯ

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562