กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้ารับประกาศนียบัตรดังกล่าว ณ โรงเเรมพูลเเมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564