กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเพื่อพิจารณากฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เเละเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564