กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องใช้เลือดปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง กรมสรรพสามิตจึงร่วมบริจาคโลหิตให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564