กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564