กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ลงนามข้อตกลง ระหว่างกรมสรรพสามิตเเละบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงการขอรับสิทธิเสียภาษีในอัตรา (ข) และ (ง) ของ(3)ของประเภทที่ 06.01 เเละ 06.02 สำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเเละไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered vehicle) ระหว่างกรมสรรพสามิตเเละบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564