กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม การกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 4/2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม การกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564