กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง

งานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562