กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแบ่งปันตู้ปันสุข

กรมสรรพสามิตรับมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแบ่งปันตู้ปันสุข

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม จำนวน 50 กล่อง จากบริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่นำมาแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมสรรพสามิตจะนำสิ่งของดังกล่าว เติมตู้ปันสุข กรมสรรพสามิต “หยิบฟรี มีแบ่ง” จำนวน 2 ตู้ ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้ากรมสรรพสามิต เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวได้รับสิ่งของอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่นำมาแบ่งปัน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมรับมอบ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563