กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละผู้ประกอบการด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564