กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็ก ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งรองรับเด็กป่วยโควิด-19 อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี ที่รอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยสามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษได้เข้ามาแยกกักตัวออกมาจากครอบครัว ลดความกดดันของเด็กที่ต้องแยกกักตัวจากพ่อแม่ ช่วยดูแลลูกหลานที่ติดเชื้อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยไม่ต้องเป็นห่วงลูกและไม่ต้องกังวลเพราะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก ครูอาสาคอยดูแล 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมและของเล่นตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเมื่อต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยมี นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมมอบเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564