กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมสรรพากร ศรชล. กองทัพเรือ และกรมสรรพสามิต เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะแฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562