กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพสามิตและสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพสามิตและสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละผู้เเทนจากสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564