กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคเเละพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564