กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม คาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564