กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตั้งระบบ AIS ในเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตั้งระบบ AIS ในเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2564