กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 (ครั้งที่ 4)

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 (ครั้งที่ 4)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมจัดถุงยังชีพ รวมจำนวนกว่า 1,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ครั้งที่ 4) ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยจะมอบให้หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป