กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม

การประชุม ปิดการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ปิดการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563