กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563