กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมการออกสลากดังกล่าว ณ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562