กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมร่วมกับผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ (Marker)

การประชุมร่วมกับผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ (Marker)

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ (Marker) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และตัวแทนผู้จำหน่ายสารมาร์คเกอร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562