กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม

การประชุม เรื่อง หารือปริมาณความต้องการใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง หารือปริมาณความต้องการใช้แอลกอฮอล์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563