กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการ video conference ไปยังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562