กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 1,000 ลิตร โดยนายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฯ โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564